Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Wolters J.B.

Schets van de Nederlandse letterkunde

Schets van de Nederlandse letterkunde
Vooys C.G.N. de ea.
Wolters J.B.
1966
€ 11.55
11.55

Schets van het Nederlandse schoolwezen

Schets van het Nederlandse schoolwezen
Idenburg Ph.J.
Wolters J.B.
1960

Schoolatlas der Geheele Aarde

Schoolatlas der Geheele Aarde
Bos P.R. - Niermeyer J.F.
Wolters J.B.
1929

Herzien door B.A.Kwast.

Schoolatlas der gehele Aarde

Schoolatlas der gehele Aarde
Bos - Niermeyer
Wolters J.B.
1959
€ 15.85
15.85

Incl. register

Schoolatlas der gehele Aarde

Schoolatlas der gehele Aarde
Bos P.R. - Niermeyer J.F.
Wolters J.B.
1936

Herzien door B.A.Kwast en P.Eibergen.

Schoolgymnastiek Lager Onderwijs

Schoolgymnastiek Lager Onderwijs
Leertouwer E.J.
Wolters J.B.
1959
€ 11.95
11.95

Illustraties Corrie van der Baan

Schwere Worter

Schwere Worter
Gerzon J. ea.
Wolters J.B.
1961

Eine Auswahl der Wichtigsten, dem Hollander nicht ohne weiteres verstandlichen Deutschen Worter.

Spaans-Nederlands

Spaans-Nederlands
Vuyk-Bosdriesz J.B.
Wolters J.B.
1996
€ 7.45
7.45

Spraak- en stem stoornissen

Spraak- en stem stoornissen
Linthorst P. ea.
Wolters J.B.
1959

Aanvankelijk handboek bij de logopedistenstudie.

Staats- inrichting van Nederland

Staats- inrichting van Nederland
Franssen C.J. - Zwijndrecht J. van
Wolters J.B.
1961

Beknopt leerboek er Staatsinichting van Nederland.

Stereometrische vraagstukken

Stereometrische vraagstukken
Thijn A. van - Kobus M.L.
Wolters J.B.
1951
€ 7.95
7.95

Suggestief bordtekenen

Suggestief bordtekenen
Ingen J. van
Wolters J.B.
1954

Taal VII

Taal VII
Stefanus Br.
Wolters J.B.
1959

Een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school. Uitgave voor de rooms-katholieke...

Teksten ter vertaling in het Engels

Teksten ter vertaling in het Engels
Kooistra J.
Wolters J.B.
1954

Ten gebruike bij het universitair onderwijs en de studie voor de acten M.O. A en B. Bezorgd door P.A. ...

Texte zur Übersetzung ins Nederländische 2

Texte zur Übersetzung ins Nederländische 2
Buisonje J.C. de - Jong R.M. de
Wolters J.B.
1963
€ 7.45
7.45

Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten

The Scarlet Pimpernel

The Scarlet Pimpernel
Orczy Baronesse
Wolters J.B.
1935

Edited by J.C.G. Grase and A.E.H. Swaen. Illustrated. Incl. woordenlijst.

The Secret Aeroplane

The Secret Aeroplane
Marsh D.E.
Wolters J.B.
1958
€ 5.95
5.95

Incl. woordenlijst

The Thirty-nine Steps

The Thirty-nine Steps
Buchan John
Wolters J.B.
€ 7.45
7.45

Bewerkt door A.G. Postma-Klein Lankhorst en J.H. Schutt

Theme and Variations

Theme and Variations
Bijl L.M. van der Nagelsmit J.
Wolters J.B.
1965
€ 8.45
8.45

A Course of Translation for Secondary Schools

Tonio Kröger

Tonio Kröger
Mann Thomas
Wolters J.B.
1948
€ 12.45
12.45

Autorisierte für den Schulgebrauch mit Erläuterungen versehene Ausgabe von W.N. Visserman

Trigonometrie

Trigonometrie
Wasscher E.J.
Wolters J.B.
1954
€ 13.45
13.45

Voor Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs

Twee jaar Duits

Twee jaar Duits
Brouwer C. ea.
Wolters J.B.
1948
€ 7.45
7.45

Nieuwe oefeningen 1.

Tweede leesboekje

Tweede leesboekje
Hoogeveen M.B. - Lighthart Jan - Scheepstra H.
Wolters J.B.
1952

Geïllustreerd door C. Jetses

Van goden en helden

Van goden en helden
Kleijntjens J. Knippenberg H.H.
Wolters J.B.
1962

Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen

Van goden en helden

Van goden en helden
Kleijntjes J. - Knippenberg H.H.
Wolters J.B.
1919

Mythen en Sagen van Grieken, Romeinen en Germanen

Variaties

Variaties
Stuiveling G.
Wolters J.B.
1939

Een bundel gedichten.

Verhalen en Liederen II

Verhalen en Liederen II
Leeuwen W.L.M.E. van Stemvers F.G.A.
Wolters J.B.
1957
€ 9.45
9.45

Een leesboek voor de laagste klassen van alle scholen voor voortgezet onderwijs met aantekeningen en o...

Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal
Koenen M.J. - Endepols J.
Wolters J.B.
1975

Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal

Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal
Lancee Th.
Wolters J.B.
1935
€ 6.45
6.45

Spelling 1934

Verspreide opstellen I

Verspreide opstellen I
Ligthart Jan
Wolters J.B.
1916

Eerste bundel.

Viaticum Didacticum

Viaticum Didacticum
Stellwag H.W.F.
Wolters J.B.
1959

Vierde leesboekje

Vierde leesboekje
Hoogeveen M.B. - Lighthart Jan - Scheepstra H.
Wolters J.B.
1954

Geïllustreerd door C. Jetses

Vijfstromenland

Vijfstromenland
Stuiveling G.
Wolters J.B.
1957
€ 7.45
7.45

Verzameld en ingeleid door J.C. Brandt Corstius.

Voor de verandering

Voor de verandering
Brinkman Joep
Wolters J.B.
1988
€ 16.45
16.45

Vorming van spiranen bij de bereiding van thioacetalen...

Vorming van spiranen bij de bereiding van thioacetalen...
Wiggerink G.L.
Wolters J.B.
1940
€ 22.45
22.45

Proefschrift Vorming van spiranen bij de bereiding van thioacetalen en hun röntgenografisch onderzoek

Wolters handwoordenboek Engels-Nederlands

Wolters handwoordenboek Engels-Nederlands
Bruggecate K. ten
Wolters J.B.
1997
€ 11.95
11.95

Zwölftausend

Zwölftausend
Frank Bruno
Wolters J.B.
1935

Schauspiel in drei Akten.