Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

Tweedehands Streektaal boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

Populaire Streektaal boeken

De memmetael yn it heitelan 1

De memmetael yn it heitelan 1
M. Apperloo - D. Runia
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 3.95
3.95

Konkeltoid

Konkeltoid
J.A. Pannekeet
Westfriesland
1969
€ 4.95
4.95

Een bundel Westfriese verhalen. Van kerkies, kroegies en kluisjes

Klankboarne

Klankboarne
Jan Fen 'E Gaestmar
Taconis W.M.
1906
€ 12.95
12.95

Foarste samling Fersen.

Hilde

Hilde
Anne de Vries
Callenbach G.F.
€ 5.95
5.95

Zuks moet je opskroive III

Zuks moet je opskroive III
Nel van Laren-Zwuup
Stichting Creatief Westfries
1989
€ 8.95
8.95

Oplage 5.000 exemplaren. Verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed

De gouden ure

De gouden ure
J.H. Brouwer
Brandenburgh & Co.
€ 9.95
9.95

Fersen fen J.H. Brouwer. De Fryske Bibbleteek.

Klederdrachten

Klederdrachten
Constance Nieuwhoff
Contact
1976
€ 6.95
6.95

Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Sjoerd Spaninga
Osinga A.J.
1968
€ 5.95
5.95

Frysk Skriuwers Almenak 1994

Frysk Skriuwers Almenak 1994
Joop Boomsma
Stg. It Fryske Boek
1994
€ 10.95
10.95

It apparaat

It apparaat
Sikke Doele
Friese Pers Boekerij
2003
€ 5.95
5.95

Verhalen, veelal spelend in de jaren vijftig en zestig.

Lit us tinke oan alde tiden

Lit us tinke oan alde tiden
D.M. van der Woude
Leeuwarder Courant
1972
€ 5.95
5.95

Keuze uit de artikelen van Douwe Miedema, eerder verschenen in de Leeuwarder Courant ...

It nije hiem

It nije hiem
William Heinesen
De Terp
1972
€ 6.95
6.95

Beschrijving van het armoedige leven van boeren en vissers op de Faroer eilanden, die...

Overzicht alle Streektaal boeken

1999 Gomorra

1999 Gomorra
Benny Holtrop
Koperative Utjowerij
1999

Een man keert na vijftig jaar terug naar zijn geboortedorp, maar ontdekt dat alles da...

Achterhoekse spreuken

Achterhoekse spreuken
D.W. Kobes
Interland / De Graafschap
1974

Tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui

Andersen's Folksforhalen en Mearkes

Andersen's Folksforhalen en Mearkes
D.A. Tamminga
Van Gorcum & Comp.
1943

Teikeningen fen Lies Veenhoven.

Arbaidersmensken

Arbaidersmensken
P. Keuning
Kok J.H.
1918

As de dagen koarte

As de dagen koarte
J. Visser-Bakker
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 6.95
6.95

As de diken brekke

As de diken brekke
H. Hoogeveen
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Frieslan...

Bai oos in Bulledoik

Bai oos in Bulledoik
Theo Koomen
Westfriesland
1986
€ 5.95
5.95

Beowulf

Beowulf
Jelle Krol - Popke van der Zee
Koperative Utjowerij
1984

Friese vertaling van het Oudengelse heldeneops uit de achtste eeuw.

Bibel yn de Fryske Tael

Bibel yn de Fryske Tael
Nederl. Bijbelgenootschap
1943

Dat is de hiele hillige skrift bifetsjende al de kanonike boeken fen it Alde en Nije ...

Bilean en de ingel

Bilean en de ingel
H. Hoogeveen
KFFB
1980

Bleatlein

Bleatlein
Jelle Kaspersma
Koperative Utjowerij
1986
€ 8.95
8.95

Gedichten.

Boerefersen 1994-1969

Boerefersen 1994-1969
Bartle Laverman
Koperative Utjowerij
1996

Gedichten over het (Friese) boerenleven.

Bokwerd for ever

Bokwerd for ever
Wabbe Wisses
Leeuwarder Courant
1979

Een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang.

Bomen met buurman

Bomen met buurman
Karel Dekker
Edecea
1981
€ 3.95
3.95

Boppe wetter

Boppe wetter
Harmen Wind
Koperative Utjowerij
1992

Gedichten.

Brekkende branning

Brekkende branning
Pier Feddema
Osinga A.J.
1955

By us alde tsjerken lans

By us alde tsjerken lans
J.J. Kalma
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 10.95
10.95

Damstikken

Damstikken
Eppie Dam
Utjouwerij Fryslan
1997
€ 5.95
5.95

Eerder verschenen in: De Strikel, Frysk en Frij en de Leeuwarder Courant, van 1987 to...

Dauw over dorstig land

Dauw over dorstig land
Rein Brouwer
Leopolds H.P.
1942

Gronings dialect

De besleine spegel

De besleine spegel
Fedde Schurer
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De buorskip I

De buorskip I
D.H. Kiestra
Osinga A.J.
1970
€ 4.95
4.95

Ien wike utbuorren.

De Famielje Dingenskirche

De Famielje Dingenskirche
Hans Keulen
1974

Verhalen in Kerkraads dialekt, Keulen's moedertaal, welke hij als geen ander beh...

De Fryske literatuer 1945-1967

De Fryske literatuer 1945-1967
Jo Smit
De Tsjerne
1968
€ 10.95
10.95

Essay

De gitaer by it boek

De gitaer by it boek
Fedde Schurer
Bosch & Keuning
1969

Muzyk Louise Godin.

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Abe Brouwer
Osinga A.J.
1943

De gouden ure

De gouden ure
J.H. Brouwer
Brandenburgh & Co.
€ 9.95
9.95

Fersen fen J.H. Brouwer. De Fryske Bibbleteek.

De heks van de Riethoek

De heks van de Riethoek
A.M. de Jong
Strengholt A.J.G.

Brabantse roman

De Hikkespringer

De Hikkespringer
H. Hengst-Kars
Koperative Utjowerij
1978

De ienlike wei

De ienlike wei
G. Lootsma-Smidstra
Osinga A.J.
1961

De jonges fan 'e Walfiskfarder

De jonges fan 'e Walfiskfarder
Hein F. Faber
Osinga A.J.
1966

De Keningsfugel

De Keningsfugel
A. Hiemstra
1984

De leste fan de Kampenaers

De leste fan de Kampenaers
P. Akkerman
Osinga A.J.
1964
€ 4.95
4.95

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Sjoerd Spaninga
Osinga A.J.
1968
€ 5.95
5.95

De maitiid fan it libben

De maitiid fan it libben
P. Akkerman
Osinga A.J.
1954

De memmetael yn it heitelan 1

De memmetael yn it heitelan 1
M. Apperloo - D. Runia
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 3.95
3.95

De memmetael yn it heitelan 2

De memmetael yn it heitelan 2
M. Apperloo - D. Runia
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 3.95
3.95