Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

Tweedehands Streektaal boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

't Is bar en boos weest

't Is bar en boos weest
Sijm Wil
SMBA
1990

West-Friesland in oorlogstijd

't Medaljonnechie en aandere verhoalen

't Medaljonnechie en aandere verhoalen
Klatter Ge
't Grunneger Bouk
1991
€ 5.95
5.95

1999 Gomorra

1999 Gomorra
Holtrop Benny
Koperative Utjowerij
1999

Een man keert na vijftig jaar terug naar zijn geboortedorp, maar ontdekt dat alles daar minder idyllis...

25 Fryske dichters

25 Fryske dichters
Schurer Fedde
Bigot & van Rossum
1942

Fiif en tweintich Fryske dichters

Aargeloze Grunneger humor

Aargeloze Grunneger humor
Boer Jan
Niemeijer J.
1960
€ 6.45
6.45

Achterhoekse spreuken

Achterhoekse spreuken
Kobes D.W.
Interland / De Graafschap
1974

Tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui

Al wat ik zag

Al wat ik zag
Reyntjes Roel
Hummelen
€ 8.45
8.45

Alles onder ien dak

Alles onder ien dak
Pannekeet Jan
Pirola
1998

De beste West-Friese verhalen

Andersen's Folksforhalen en Mearkes

Andersen's Folksforhalen en Mearkes
Tamminga D.A.
Van Gorcum & Comp.
1943

Teikeningen fen Lies Veenhoven.

Arbaiders-mensken

Arbaiders-mensken
Keuning P.
Kok J.H.
1918

As de dagen koarte

As de dagen koarte
Visser-Bakker J.
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 9.45
9.45

As de diken brekke

As de diken brekke
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Friesland.

As is verbrande turf

As is verbrande turf
Ruitenberg Peter
Van de Berg
2007
€ 7.95
7.95

Met illustraties van Hans Rob en knipsels van Nel Mol

As wie it juster

As wie it juster
Walinga Johannes
Interboek
1989
€ 12.45
12.45

Verzetsroman 40/45

B'ons op Gineind

B'ons op Gineind
Roessel Nol van
Nol van Roessel
1981

Bai oos in Bulledoik

Bai oos in Bulledoik
Koomen Theo
Westfriesland
1986
€ 7.45
7.45

Bai oos op 't durp

Bai oos op 't durp
Koster J.
Pirola
1992
€ 10.95
10.95

Beistepraat

Beistepraat
Rentenaar-Bakker Nel
Berg van de
2002
€ 6.75
6.75

Beowulf

Beowulf
Krol Jelle - Zee Popke van der
Koperative Utjowerij
1984

Friese vertaling van het Oudengelse heldeneops uit de achtste eeuw.

Bibel yn de Fryske Tael

Bibel yn de Fryske Tael
Nederl. Bijbelgenootschap
1943

Dat is de hiele hillige skrift bifetsjende al de kanonike boeken fen it Alde en Nije testamint.

Bilean en de ingel

Bilean en de ingel
Hoogeveen H.
KFFB
1980

Bleatlein

Bleatlein
Kaspersma Jelle
Koperative Utjowerij
1986

Gedichten.

Boerefersen 1994-1969

Boerefersen 1994-1969
Laverman Bartle
Koperative Utjowerij
1996

Gedichten over het (Friese) boerenleven.

Bokwerd for ever

Bokwerd for ever
Wisses Wabbe
Leeuwarder Courant
1979

Een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang.

Bomen met buurman

Bomen met buurman
Dekker Karel
Edecea
1981
€ 5.95
5.95

Boppe wetter

Boppe wetter
Wind Harmen
Koperative Utjowerij
1992

Gedichten.

Brekkende branning

Brekkende branning
Feddema Pier
Osinga A.J.
1955

By us alde tsjerken lans

By us alde tsjerken lans
Kalma J.J.
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 14.45
14.45

Damstikken

Damstikken
Dam Eppie
Utjouwerij Fryslan
1997

Eerder verschenen in: De Strikel, Frysk en Frij en de Leeuwarder Courant, van 1987 tot 1997.

Dauw over dorstig land

Dauw over dorstig land
Brouwer Rein
Leopolds H.P.
1942

Gronings dialect

De besleine spegel

De besleine spegel
Schurer Fedde
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De Bullebak

De Bullebak
Butter F.
West-Friesland
1944
€ 10.45
10.45

'n Westfriesche vertelling in dialect

De buorskip I

De buorskip I
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1970

Ien wike utbuorren.

De dwersbalke

De dwersbalke
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
201
€ 5.95
5.95

De Famielje Dingenskirche

De Famielje Dingenskirche
Keulen Hans
1974

Verhalen in Kerkraads dialekt, Keulen's moedertaal, welke hij als geen ander beheerste

De Fryske literatuer 1945-1967

De Fryske literatuer 1945-1967
Smit Jo
De Tsjerne
1968

Essay

De gitaer by it boek

De gitaer by it boek
Schurer Fedde
Bosch & Keuning
1971

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1943

De gouden ure

De gouden ure
Brouwer J.H.
Brandenburgh & Co.

Fersen fen J.H. Brouwer. De Fryske Bibbleteek.

De heks van de Riethoek

De heks van de Riethoek
Jong A.M. de
Strengholt A.J.G.

Brabantse roman

De Hikkespringer

De Hikkespringer
Hengst-Kars H.
Koperative Utjowerij
1978

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk I

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk I
Houten U. van
Wever T.

It Alde Testmint

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk II

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk II
Houten U. van
Wever T.

It Nije Testamint forteld oan it Fryske Folk

De ienlike wei

De ienlike wei
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1961
€ 10.95
10.95

De jonges fan 'e Walfiskfarder

De jonges fan 'e Walfiskfarder
Faber Hein F.
Osinga A.J.
1966

De Keningsfugel

De Keningsfugel
Hiemstra A.
1984

De leafde kin net swije

De leafde kin net swije
Kuiper Th.
De Tille
1986
€ 11.45
11.45

De leste fan de Kampenaers

De leste fan de Kampenaers
Akkerman P.
Osinga A.J.
1964
€ 6.95
6.95

De lytse karavaen

De lytse karavaen
Spaninga Sjoerd
Osinga A.J.
1968
€ 8.45
8.45

De maitiid fan it libben

De maitiid fan it libben
Akkerman P.
Osinga A.J.
1954
€ 7.95
7.95

De memmetael yn it heitelan 1

De memmetael yn it heitelan 1
Apperloo M. - Runia D.
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 5.95
5.95

De memmetael yn it heitelan 2

De memmetael yn it heitelan 2
Apperloo M. - Runia D.
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 5.95
5.95

de neiklap

de neiklap
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1978

De Nijboer fan Lycklamastate

De Nijboer fan Lycklamastate
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1947

De olde jager

De olde jager
Uilenberg J.J.
Van Gorcum & Comp.
1944

De Pylgerreize

De Pylgerreize
Bunyan John
Osinga A.J.
1953
€ 7.45
7.45

Fan dizze wrald nei de takommende.

De ring fan it ljocht

De ring fan it ljocht
Poortinga Ype
Bosch & Keuning / De Tille
1976

Fryske folksforhalen

De Siberische Kou

De Siberische Kou
Veen Gre van der
Staalboek / 't Grunneger Bouk
1990

De Sierlikke Kroan

De Sierlikke Kroan
Cuperus W.
Friesch Dagblad
1964

De stille strijder

De stille strijder
Bokhorst G. van
Callenbach G.F.
1935
€ 9.45
9.45