Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

Tweedehands Streektaal boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

't Is bar en boos weest

't Is bar en boos weest
Sijm Wil
SMBA
1990
€ 8.45
8.45

West-Friesland in oorlogstijd

1999 Gomorra

1999 Gomorra
Holtrop Benny
Koperative Utjowerij
1999

Een man keert na vijftig jaar terug naar zijn geboortedorp, maar ontdekt dat alles daar minder idyllis...

25 Fryske dichters

25 Fryske dichters
Schurer Fedde
Bigot & van Rossum
1942
€ 18.45
18.45

Fiif en tweintich Fryske dichters

Achterhoekse spreuken

Achterhoekse spreuken
Kobes D.W.
Interland / De Graafschap
1974

Tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui

Al wat ik zag

Al wat ik zag
Reyntjes Roel
Hummelen
€ 7.65
7.65

Andersen's Folksforhalen en Mearkes

Andersen's Folksforhalen en Mearkes
Tamminga D.A.
Van Gorcum & Comp.
1943

Teikeningen fen Lies Veenhoven.

Arbaidersmensken

Arbaidersmensken
Keuning P.
Kok J.H.
1918

As de dagen koarte

As de dagen koarte
Visser-Bakker J.
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 8.75
8.75

As de diken brekke

As de diken brekke
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Friesland.

B'ons op Gineind

B'ons op Gineind
Roessel Nol van
Nol van Roessel
1981
€ 7.65
7.65

Bai oos in Bulledoik

Bai oos in Bulledoik
Koomen Theo
Westfriesland
1986
€ 7.55
7.55

Bai oos op 't durp

Bai oos op 't durp
Koster J.
Pirola
1992
€ 10.95
10.95

Beistepraat

Beistepraat
Rentenaar-Bakker Nel
Berg van de
2002
€ 6.25
6.25

Beowulf

Beowulf
Krol Jelle - Zee Popke van der
Koperative Utjowerij
1984

Friese vertaling van het Oudengelse heldeneops uit de achtste eeuw.

Bibel yn de Fryske Tael

Bibel yn de Fryske Tael
Nederl. Bijbelgenootschap
1943

Dat is de hiele hillige skrift bifetsjende al de kanonike boeken fen it Alde en Nije testamint.

Bilean en de ingel

Bilean en de ingel
Hoogeveen H.
KFFB
1980

Bleatlein

Bleatlein
Kaspersma Jelle
Koperative Utjowerij
1986
€ 10.95
10.95

Gedichten.

Boerefersen 1994-1969

Boerefersen 1994-1969
Laverman Bartle
Koperative Utjowerij
1996

Gedichten over het (Friese) boerenleven.

Bokwerd for ever

Bokwerd for ever
Wisses Wabbe
Leeuwarder Courant
1979

Een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang.

Bomen met buurman

Bomen met buurman
Dekker Karel
Edecea
1981
€ 5.45
5.45

Boppe wetter

Boppe wetter
Wind Harmen
Koperative Utjowerij
1992

Gedichten.

Brekkende branning

Brekkende branning
Feddema Pier
Osinga A.J.
1955

By us alde tsjerken lans

By us alde tsjerken lans
Kalma J.J.
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 13.15
13.15

Damstikken

Damstikken
Dam Eppie
Utjouwerij Fryslan
1997
€ 7.65
7.65

Eerder verschenen in: De Strikel, Frysk en Frij en de Leeuwarder Courant, van 1987 tot 1997.

Dauw over dorstig land

Dauw over dorstig land
Brouwer Rein
Leopolds H.P.
1942

Gronings dialect

De besleine spegel

De besleine spegel
Schurer Fedde
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De Bullebak

De Bullebak
Butter F.
West-Friesland
1944
€ 9.85
9.85

'n Westfriesche vertelling in dialect

De buorskip I

De buorskip I
Kiestra D.H.
Osinga A.J.
1970
€ 6.55
6.55

Ien wike utbuorren.

De dwersbalke

De dwersbalke
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
201
€ 5.45
5.45

De Famielje Dingenskirche

De Famielje Dingenskirche
Keulen Hans
1974

Verhalen in Kerkraads dialekt, Keulen's moedertaal, welke hij als geen ander beheerste

De Fryske literatuer 1945-1967

De Fryske literatuer 1945-1967
Smit Jo
De Tsjerne
1968

Essay

De gitaer by it boek

De gitaer by it boek
Schurer Fedde
Bosch & Keuning
1971
€ 8.85
8.85

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Brouwer Abe
Osinga A.J.
1943

De gouden ure

De gouden ure
Brouwer J.H.
Brandenburgh & Co.
€ 12.05
12.05

Fersen fen J.H. Brouwer. De Fryske Bibbleteek.

De heks van de Riethoek

De heks van de Riethoek
Jong A.M. de
Strengholt A.J.G.

Brabantse roman

De Hikkespringer

De Hikkespringer
Hengst-Kars H.
Koperative Utjowerij
1978