Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

Tweedehands Streektaal boeken te koop op BoekenWebsite.nl.

Populaire Streektaal boeken

Rimen en Teltsjes

Rimen en Teltsjes
Halbertsma Broerren
R.v.d. Velde
1944
€ 22.95
22.95

Mei printen fen Ids Wiersma, neisjoen troch, mei in libbensskets fen J.P. Wiersma.

Konkelpot

Konkelpot
Jan Pannekeet
Westfriesland
1972
€ 5.95
5.95

Een tweede bundel Westfriese verhalen.

Ewig gister

Ewig gister
Johanna van Broekhuizen
Bosch & Keuning
1935
€ 7.95
7.95

Suid-Afrikaanse skets.

Theo Koomen Kompleet

Theo Koomen Kompleet
Theo Koomen
West-Friesland
1999
€ 13.95
13.95

De memmetael yn it heitelan 1

De memmetael yn it heitelan 1
M. Apperloo - D. Runia
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 4.95
4.95

Bleatlein

Bleatlein
Jelle Kaspersma
Koperative Utjowerij
1986
€ 9.95
9.95

Gedichten.

De memmetael yn it heitelan 2

De memmetael yn it heitelan 2
M. Apperloo - D. Runia
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 4.95
4.95

De gouden ure

De gouden ure
J.H. Brouwer
Brandenburgh & Co.
€ 10.95
10.95

Fersen fen J.H. Brouwer. De Fryske Bibbleteek.

Klederdrachten

Klederdrachten
Constance Nieuwhoff
Contact
1976
€ 8.95
8.95

Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.

Damstikken

Damstikken
Eppie Dam
Utjouwerij Fryslan
1997
€ 6.95
6.95

Eerder verschenen in: De Strikel, Frysk en Frij en de Leeuwarder Courant, van 1987 to...

Stikkebuul

Stikkebuul
Peter Ruitenberg
Westfriesland
1975
€ 8.95
8.95

Een bundel Westfriese vertellingen. Illustraties: Henk Tol.

De buorskip I

De buorskip I
D.H. Kiestra
Osinga A.J.
1970
€ 5.95
5.95

Ien wike utbuorren.

Overzicht alle Streektaal boeken

1999 Gomorra

1999 Gomorra
Benny Holtrop
Koperative Utjowerij
1999

Een man keert na vijftig jaar terug naar zijn geboortedorp, maar ontdekt dat alles da...

Achterhoekse spreuken

Achterhoekse spreuken
D.W. Kobes
Interland / De Graafschap
1974

Tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui

Al wat ik zag

Al wat ik zag
Roel Reyntjes
Hummelen
€ 6.95
6.95

Andersen's Folksforhalen en Mearkes

Andersen's Folksforhalen en Mearkes
D.A. Tamminga
Van Gorcum & Comp.
1943

Teikeningen fen Lies Veenhoven.

Arbaidersmensken

Arbaidersmensken
P. Keuning
Kok J.H.
1918

As de dagen koarte

As de dagen koarte
J. Visser-Bakker
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 7.95
7.95

As de diken brekke

As de diken brekke
H. Hoogeveen
Osinga A.J.
1980

De lotgevallen van een arbeidersjongen tijdens de watersnoodramp van 1825 in Frieslan...

B'ons op Gineind

B'ons op Gineind
Nol van Roessel
Nol van Roessel
1981
€ 6.95
6.95

Bai oos in Bulledoik

Bai oos in Bulledoik
Theo Koomen
Westfriesland
1986
€ 5.95
5.95

Bai oos op 't durp

Bai oos op 't durp
J. Koster
Pirola
1992
€ 9.95
9.95

Beowulf

Beowulf
Jelle Krol - Popke van der Zee
Koperative Utjowerij
1984

Friese vertaling van het Oudengelse heldeneops uit de achtste eeuw.

Bibel yn de Fryske Tael

Bibel yn de Fryske Tael
Nederl. Bijbelgenootschap
1943

Dat is de hiele hillige skrift bifetsjende al de kanonike boeken fen it Alde en Nije ...

Bilean en de ingel

Bilean en de ingel
H. Hoogeveen
KFFB
1980

Bleatlein

Bleatlein
Jelle Kaspersma
Koperative Utjowerij
1986
€ 9.95
9.95

Gedichten.

Boerefersen 1994-1969

Boerefersen 1994-1969
Bartle Laverman
Koperative Utjowerij
1996

Gedichten over het (Friese) boerenleven.

Bokwerd for ever

Bokwerd for ever
Wabbe Wisses
Leeuwarder Courant
1979

Een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang.

Bomen met buurman

Bomen met buurman
Karel Dekker
Edecea
1981
€ 4.95
4.95

Boppe wetter

Boppe wetter
Harmen Wind
Koperative Utjowerij
1992

Gedichten.

Brekkende branning

Brekkende branning
Pier Feddema
Osinga A.J.
1955

By us alde tsjerken lans

By us alde tsjerken lans
J.J. Kalma
Van Gorcum & Comp.
1941
€ 11.95
11.95

Damstikken

Damstikken
Eppie Dam
Utjouwerij Fryslan
1997
€ 6.95
6.95

Eerder verschenen in: De Strikel, Frysk en Frij en de Leeuwarder Courant, van 1987 to...

Dauw over dorstig land

Dauw over dorstig land
Rein Brouwer
Leopolds H.P.
1942

Gronings dialect

De besleine spegel

De besleine spegel
Fedde Schurer
Osinga A.J.
1998

Autobiografie van de Friese dichter en journalist (1898-1968).

De bullebak

De bullebak
F. Butter
West-Friesland
1944
€ 8.95
8.95

'n Westfriesche vertelling in dialect

De buorskip I

De buorskip I
D.H. Kiestra
Osinga A.J.
1970
€ 5.95
5.95

Ien wike utbuorren.

De dwersbalke

De dwersbalke
G. Lootsma-Smidstra
Osinga A.J.
201
€ 4.95
4.95

De Famielje Dingenskirche

De Famielje Dingenskirche
Hans Keulen
1974

Verhalen in Kerkraads dialekt, Keulen's moedertaal, welke hij als geen ander beh...

De Fryske literatuer 1945-1967

De Fryske literatuer 1945-1967
Jo Smit
De Tsjerne
1968
€ 11.95
11.95

Essay

De gitaer by it boek

De gitaer by it boek
Fedde Schurer
Bosch & Keuning
1969

Muzyk Louise Godin.

De Gouden Swipe

De Gouden Swipe
Abe Brouwer
Osinga A.J.
1943

De gouden ure

De gouden ure
J.H. Brouwer
Brandenburgh & Co.
€ 10.95
10.95

Fersen fen J.H. Brouwer. De Fryske Bibbleteek.

De heks van de Riethoek

De heks van de Riethoek
A.M. de Jong
Strengholt A.J.G.

Brabantse roman

De Hikkespringer

De Hikkespringer
H. Hengst-Kars
Koperative Utjowerij
1978

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk I

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk I
U. van Houten
Wever T.
€ 10.95
10.95

It Alde Testmint

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk II

De hillige Histoarje forteld foar it Fryske folk II
U. van Houten
Wever T.
€ 10.95
10.95

It Nije Testamint forteld oan it Fryske Folk

De ienlike wei

De ienlike wei
G. Lootsma-Smidstra
Osinga A.J.
1961