Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

It loeder fan Clancarty

It loeder fan Clancarty
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1966

It nije hiem

It nije hiem
Heinesen William
De Terp
1972
€ 9.45
9.45

Beschrijving van het armoedige leven van boeren en vissers op de Faroer eilanden, die zonder reden ver...

It roer ut hannen

It roer ut hannen
Akkerman Paulus
Osinga A.J.
1968

Jantje van Kattenburg

Jantje van Kattenburg
Jong Gerryt Dirks de
St.-Anne
1996
€ 9.45
9.45

Jelmer ut it reishuske

Jelmer ut it reishuske
Jong P. de
Osinga A.J.
1942

Jeus van moeder Crisje II

Jeus van moeder Crisje II
Rulof Jozef
De eeuw van Christus
1981
€ 18.55
18.55

Jeus onder de mensen

Jild en Eare

Jild en Eare
Cuperus Watse
Friesch Dagblad
1966

De zoon van de direkteur van een zuivelfabriek wordt tegen de zin van zijn vader beroepsmilitair.

Juwielen Fearren

Juwielen Fearren
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1960

Kek me nah

Kek me nah
Gaalen Ad van - Mosselaar Frans van den
BZZToH
1998

Plat en bekakt Haags. Met bijdragen van RJ. Rueb en illustraties van Marnix Rueb

Kinke

Kinke
Spaanderman-Wielinga G.
Osinga A.J.
1965

Klankboarne

Klankboarne
Gaestmar Jan Fen 'E
Taconis W.M.
1906
€ 16.45
16.45

Foarste samling Fersen.

Klederdrachten

Klederdrachten
Nieuwhoff Constance ea.
Contact
1976
€ 20.45
20.45

Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.

Kloin Pittichie 1

Kloin Pittichie 1
Horst-Hoekstra A.C. ter
Westfriesland
1976

1837 - 1858. Uit 't doen en leiten van kloin pittichie geboren te Andoik1837

Knivveltoons

Knivveltoons
Goor Duut van
Stabo / All-Round
€ 5.95
5.95

Groningse verhalen

Knotjes vertelle

Knotjes vertelle
Woudt Klaas
De Typhoon
1980
€ 8.45
8.45

Knotjes vertelle verscheen eerder in wekelijkse afleveringen in het Dagblad voor de Zaanstreek 'D...

Konkelpot

Konkelpot
Pannekeet Jan
Westfriesland
1972
€ 7.45
7.45

Een tweede bundel Westfriese verhalen.

Konkeltoid

Konkeltoid
Pannekeet J.A.
Westfriesland
€ 8.45
8.45

Een bundel Westfriese verhalen. Van kerkies, kroegies en kluisjes

Kriich Tsjin Frjemdfolk

Kriich Tsjin Frjemdfolk
Wiersma J.P.
Osinga A.J.
1946

Tinkboek fan it Fryske Illegale Forset yn 'e jierren 1940-1945. Mei tekeningen fan Dick Osinga.

Kruidenbitter

Kruidenbitter
Velde Rink van der
Wereldbibliotheek
1975

Kroegverhalen uit Friesland.

Krustocht yn spikerbroek

Krustocht yn spikerbroek
Beckman Thea
AFUK
1992
€ 16.45
16.45

Kwatrinen fan Omar Khayyam

Kwatrinen fan Omar Khayyam
Jong Inne de
Laverman
1955

In het Fries. Tekeningen fan Martha Wadman

Lit us tinke oan alde tiden

Lit us tinke oan alde tiden
Woude D.M. van der
Leeuwarder Courant
1972
€ 8.45
8.45

Keuze uit de artikelen van Douwe Miedema, eerder verschenen in de Leeuwarder Courant in de jaren 1965-...

Los-litte

Los-litte
Weening-Meijer Dj.
Osinga A.J.
1957
€ 6.95
6.95

Lyske Flaput

Lyske Flaput
Heldoorn-Huisman A.J.
Osinga A.J.
€ 7.45
7.45

Marginale Minsken

Marginale Minsken
Eernstma Homme
Laverman
1968

Martsje it libben yn 'e mjitte

Martsje it libben yn 'e mjitte
Heeringa-Seepma H.
Osinga A.J.

Mei myn hiele hert

Mei myn hiele hert
Dam Geartsje
Osinga A.J.
€ 7.45
7.45

Mei, de kop yn 'e wyn

Mei, de kop yn 'e wyn
Hoogeveen H.
Osinga A.J.
1981

Een 17-jarige molenaarszoon neemt daadwerkelijk deel aan het verzet van de Friezen tegen de Munsterse ...

Met de Verneemstok

Met de Verneemstok
Theewis K.
Amor Vincit Omnia
€ 15.75
15.75

Een bundel Zaanse verhalen

Met gien pen te beskroiven

Met gien pen te beskroiven
Koomen Theo
Westfriesland
1984
€ 9.95
9.95

Met skop en pipegaai

Met skop en pipegaai
Tilma Albert
Stg. Ons Bildt
1981
€ 6.45
6.45

Gedichten fan Albert Tilma

Met slykboar en kramizer

Met slykboar en kramizer
Groustra G.R.
De Tille
1981

Beschrijving van het bedijken en de landaanwinning in Friesland.

Moard op 'e himrik

Moard op 'e himrik
Bijlsma Jan J. - Hellinga Anne
De Terp
1973

Een spannende, humoristische detective rond een raadselachtige moord gepleegd op de niet zo goed beken...

Moard yn toga

Moard yn toga
Spaanderman Wielinga G.
Osinga A.J.
€ 9.45
9.45

Friestalig

Mooi zoid

Mooi zoid
Pannekeet Jan
Westfriesland
1971

Westfriese uitdrukkingen en gezegden

Munsters fan de Waedse

Munsters fan de Waedse
Faber Hein F.
Utjouwerij Fryslan
1970

Science fictionverhaal waarin een vliegende schotel terecht komt in de Waddenzee, met het gevolg dat d...

Nag effies dutte

Nag effies dutte
Diversen
Diepen Joop van
1987
€ 5.45
5.45

Noch ien slach om 'e buorren

Noch ien slach om 'e buorren
Wytsma Baukje
Friese Pers
1980

Nog n gapsel, Grunneger humor

Nog n gapsel, Grunneger humor
Boer Jan
J.Niemeijer
1967
€ 5.95
5.95

Noja mekind, zo wazze ze nou, die West friezen

Noja mekind, zo wazze ze nou, die West friezen
Lucieer-Frankenhout-Wit Maria
Stg. Westfriese Families
1979
€ 8.45
8.45

Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan

Nooit verloren werk

Nooit verloren werk
Wijngaard H.H.A. van - Belemans R.
Stg. Nederlandse Dialecten
1997
€ 7.45
7.45

Het dialectenboek 4.

Om Gysbert Japiks Hinne

Om Gysbert Japiks Hinne
Kalma J.J.
Osinga A.J.
1963
€ 11.95
11.95

Fryslan yn de 17e ieu

Om it heechste

Om it heechste
Lodewijk Harm
Koster
1945

Oom Kootjie Emmer en die nuwe bedeling

Oom Kootjie Emmer en die nuwe bedeling
Brink Andre P.
Taurus
1984

Zuid-afrikaans

Op 'e bank

Op 'e bank
Elzinga Rein
Osinga A.J.
1968
€ 5.95
5.95

Alve forhalen.

Op 'en paed

Op 'en paed
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1959
€ 7.95
7.95

Op een mooie zeumereivend

Op een mooie zeumereivend
Koster Jan
Korpershoek
1985
€ 6.95
6.95

En are westfriese verhale

Op Strooienberg

Op Strooienberg
Dijk H. van

Dialectschetsen uit het Drentsche dorpsleven.

Op wyld-skar

Jong H. de
Brandenburgh & Co.
1948
€ 7.95
7.95

Paden fen Fryslan II 1800-1934

Paden fen Fryslan II 1800-1934
Wumkes G.A.
Osinga A.J.
1934
€ 49.25
49.25

Samle opstellen.

Poeske

Poeske
Jong A.M. de
Strengholt A.J.G.

Een Brabantse roman

Polletje Piekhaar

Polletje Piekhaar
Iependaal Willem van
Kroonder F.G.
1946

Praat ut in hynstekop

Praat ut in hynstekop
Bylsma Meindert
Koperative Utjowerij
1983

Radio-vertelsels van d'n Dre

Radio-vertelsels van d'n Dre
Graumans A.A.L.
Spaarnestad

Reisterplakken

Reisterplakken
Weening-Meijer Dj.
Osinga A.J.
1958
€ 7.95
7.95

Rikke de Kikkert

Rikke de Kikkert
Heeringa-Seepma H.
Osinga A.J.
1964
€ 7.45
7.45

Rimen en Teltsjes

Rimen en Teltsjes
Broerren Halbertsma
R.v.d. Velde
1944
€ 27.25
27.25

Mei printen fen Ids Wiersma, neisjoen troch, mei in libbensskets fen J.P. Wiersma.

Rispinge

Rispinge
Jelles Piter
Velde R. van der
1945
€ 11.95
11.95

Alde en nije fersen fen Piter Jelles

Roljende weagen

Roljende weagen
Meester-de Vries A.
Osinga A.J.
1943

Romsicht

Romsicht
Lootsma-Smidstra G.
Osinga A.J.
1964
€ 8.95
8.95