Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Streektaal

Foar de lins

Foar de lins
Akkerman Paulus
Leeuwarder Courant
1968

Forhalen fan Paulus Akkerman

Folk yn 'e bus

Folk yn 'e bus
Hemrica Welmoed
Osinga A.J.
1954

Dit boek is to sjen as in forfolch op "Konductrice, deiboek fan Welmoed Hemrica.

Fries in het rechtsverkeer

Fries in het rechtsverkeer
Diversen
Ministerie van Justitie
1992
€ 10.95
10.95

Advies van de commissie Friese taal

Friesland it beste lan fan d'ierde

Friesland it beste lan fan d'ierde
Oudsten Bas den
Knoop & Niemeijer
€ 12.05
12.05

Frieslands dichters

Frieslands dichters
Diversen
Stafleu L.
1949
€ 18.95
18.95

Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld door Anne Wadm...

Frijdom wie de heechste wet

Frijdom wie de heechste wet
Stellingwerf Friso
Osinga A.J.
1956

Histoarysk forhael ut de Stellingwerver kontrei 1495-1517.

Frysk segeboek II

Frysk segeboek II
Molen S.J. van der
Van Gorcum & Comp.
1940
€ 9.85
9.85

Printsjes fen J. Mulders

Frysk Skriuwers Almenak 1994

Frysk Skriuwers Almenak 1994
Boomsma Joop ea.
Stg. It Fryske Boek
1994
€ 13.15
13.15

Frysk wurdboek

Frysk wurdboek
Buwalda H.S.
Osinga A.J.
1971
€ 24.15
24.15

Frysk-Nederlansk / Nederlansk-Frysk

Fryske sangen

Fryske sangen
Diversen
R.v.d. Velde
€ 8.95
8.95

Fuortsmyt ballade yn es

Fuortsmyt ballade yn es
Bylsma Meindert
Koperative Utjowerij
1992
€ 7.65
7.65

Gedichte Dichtwurk

Gedichte Dichtwurk
Heine Heinrich
Mets Jan
1999

Alle door Fedde Schurer (1898-1968) in het Fries vertaalde gedichten van de Duitse dichter Heinrich He...

Gedichten

Gedichten
Opperman Dirk
van Oorschot G.A.
1960
€ 12.05
12.05

'n keur uit sy gedigte

Geestig Geloof

Geestig Geloof
Roessel Nol van
Nol van Roessel
1983

Gezichten achter matglas

Gezichten achter matglas
Holtrop Benny
Stellingwarver Schrieversronte
1996

Een ca. 50-jarige leraar krijgt problemen die terug te voeren zijn op het feit dat zijn vader 'fo...

Gods terskflier

Gods terskflier
Feddema Pier
Osinga A.J.
1959

Groetenis fan Prakash

Groetenis fan Prakash
Jong Steven H.P. de
Koperative Utjowerij
2005
€ 5.45
5.45

In reis troch Brazilië yn it jier 1992

Hear Gawain en de griene ridder

Hear Gawain en de griene ridder
Bruinsma Klaas
Frysk en Frij
2001

De lotgevallen van de dappere ridder Gawein nadat hij aan het hof van koning Arthur de uitdaging van d...

Heenig an

Heenig an
Scheenken Hennik van 'n
Witkam
1979
€ 6.25
6.25

Twents-Achterhoekse reeks

Het groot Gronings spreekwoordenboek

Het groot Gronings spreekwoordenboek
Boer Jan J.
Staalboek
2001
€ 17.55
17.55

Dij t dut mout t waiten

Het spinnewiel

Het spinnewiel
Alberts-Hofman Janny
Hummelen
€ 4.95
4.95

Tekeningen Geert Alberts

Hilde

Hilde
Vries Anne de
Callenbach G.F.

Hjirre!

Hjirre!
Boersma Piter
Hispel
1984

Bundel verhalen van diverse jonge schrijvers over het gevoelsleven, de eenzaamheid en onzekerheid van ...

Hoeder en skiep

Hoeder en skiep
Cuperus Watse
Laverman
1955

Een jonge dominee brengt zijn eerste gemeente tot grote bloei maar door onbegrip van sommige gemeentel...

Hofkesjonge

Hofkesjonge
Riemersma Alex - Wellinga Willeke
AFUK
1984
€ 7.65
7.65

Blomlezing foar it fuortset underwiis.

Idioticon Groninganum

Idioticon Groninganum
Boeles P.
Egbert Forsten & Profiel
187
€ 19.75
19.75

Vergelijkend woordenboek van den Groningschen tongval, uitgegeven door Siemon Reker. Incl. kaart

Ien lyk minder

Ien lyk minder
Fear Ypk fan der
Osinga A.J.
1970

Iepen Finsters

Iepen Finsters
Alzum Teatske
Osinga A.J.
1963
€ 6.55
6.55

Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries

Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries
Vries W. de
Van Gorcum & Comp.
1942
€ 15.35
15.35

Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse Taalwetenschap.

Ik bin David

Ik bin David
Holm Anne
Algemiene Fryske Underrjocht kommisje
1987

Een jongen, die gevlucht is uit een concentratiekamp, komt op zijn moeilijke tocht naar het land, waar...

In frjemde fugel yn it bit

In frjemde fugel yn it bit
Faber Hein F.
Utjouwerij Fryslan

In hanfol brieven fan Lipk Adema

In hanfol brieven fan Lipk Adema
Werf A.A. van der
Osinga A.J.
1962

In memoriam

In memoriam
Tamminga D.A.
Laverman
1968
€ 10.95
10.95

In oerkommeling

In oerkommeling
Veen Barend van der
Osinga A.J.
1947

In steande frou allinne

In steande frou allinne
Mulder G.
Osinga A.J.
1962
€ 5.45
5.45

It apparaat

It apparaat
Doele Sikke
Friese Pers Boekerij
2003
€ 7.65
7.65

Verhalen, veelal spelend in de jaren vijftig en zestig.