Boeken zoeken: op titel, schrijver, ISBN of trefwoord:

Wetgeving / Belasting

De geschiedenis van de Nederlandse politie

De geschiedenis van de Nederlandse politie
Fijnaut Cyrille
Boom
2007
€ 13.45
13.45

De geschiedenis van een bedrijfsvereniging

De geschiedenis van een bedrijfsvereniging
Peet Jan
Vuga
1997

BVG 1950-1997

De Gids

De Gids
Kluwer
2012
€ 8.45
8.45

Voor de rechtenstudie en juridische beroepen

De go - between

De go - between
Soetenhorst-De Savornin Lohman J.
Gouda Quint
1983
€ 9.45
9.45

Een verkenning op het grensgebied tussen helpen en straffen

De God van je tante

De God van je tante
Fekkes Jan
Arbeiderspers
1968

Ofwel het Ezel-proces van Gerard Kornelis van het Reve. Een documentaire.

De grenzen voorbij

De grenzen voorbij
Arts Karin
Wolters Kluwer
2019
€ 21.45
21.45

De actualiteit van territorialiteit en jurisdictie

De Grondwet, een artikelsgewijs commentaar

De Grondwet, een artikelsgewijs commentaar
Akkermans P.W.C.
Tjeenk Willink W.E.J.
1987
€ 23.85
23.85

De hollende kleurling

De hollende kleurling
Doomen Jeanne
Contact
1992

Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen

De huwelijkstoespraak

De huwelijkstoespraak
Rohner Erich
Samsom
1997

Handleiding voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Vertaald door Stef Nicolasen

De jacht op een rechter

De jacht op een rechter
Sprooten Rosalie
De Geus
2010

Speelbal van justitie en media in een zedenzaak

De juridische organisatie van de Onderneming

De juridische organisatie van de Onderneming
Boukema C.A. - Dorresteijn
FED
1986
€ 11.95
11.95

De kleine almanak

De kleine almanak
Coopmans Sophie ea.
NIZW
1997
€ 9.45
9.45

Voor informatie en advies vluchtelingen 1997

De Kleine gids 2000.2

De Kleine gids 2000.2
Wijsman E.A.M.J.
Kluwer
2000
€ 5.45
5.45

De Kleine Gids 2002.1

De Kleine Gids 2002.1
Klabbers Th.G.M.
Kluwer
2002
€ 5.45
5.45

De kleine Hoge Raad voor Dummies

De kleine Hoge Raad voor Dummies
Feteris Maarten
BBNC
2019
€ 11.95
11.95

Met cartoons van Fokke & Sukke

De meest gestelde vragen aan de Notaristelefoon

De meest gestelde vragen aan de Notaristelefoon
Exter-Versteeg R.A. van
Bruna
1996
€ 9.45
9.45

De mens in het recht

De mens in het recht
Vuga
1975

Bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. W.F. Prins.

De methode van het materiële strafrecht

De methode van het materiële strafrecht
Rozemond Klaas
Ars Aequi Libri
2006
€ 12.85
12.85

De Nederlandse Strafvordering

De Nederlandse Strafvordering
Minkenhof A.
Gouda Quint
1990
€ 12.95
12.95

Herzien onder leiding van J.M. Reijntjes

De Nederlandse Strafvordering, bloemlezing

De Nederlandse Strafvordering, bloemlezing
Minkenhof A.
Gouda Quint
1991
€ 7.95
7.95

Bloemlezing ten behoeve van de Open Universiteit

De Nederlandse Wetboeken

De Nederlandse Wetboeken
Fruin J.A.
Tjeenk Willink W.E.J.
1984
€ 25.95
25.95

Bewerkt door M.P.J.A. Cremers

De omkeringsregel bij het bewijs van causaal verband

De omkeringsregel bij het bewijs van causaal verband
Akkermans A.J.
Boom
2002
€ 19.95
19.95

De ontwikkeling van een gesloten naar een open systeem

De ontwikkeling van een gesloten naar een open systeem
Pitlo A.
Gouda Quint
1978
€ 8.45
8.45

De ontwikkeling van een gesloten naar een open systeem van verbintenissen in de rechtspraak van de Hog...

De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden

De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden
Bosch A.G.
Ars Aequi Libri
2005
€ 15.95
15.95

De papieren onderneming

De papieren onderneming
Debets Willy
Vermande
1987
€ 21.85
21.85

Fraude met rechtspersonen.

De particuliere belegger en de fiscus

De particuliere belegger en de fiscus
Rasenberg C.A.M.
Kluwer
1986
€ 7.45
7.45

De procureurs-generaal in vergadering bijeen

De procureurs-generaal in vergadering bijeen
Verburg M.E.
SDU
2005
€ 30.55
30.55

Grepen uit de notulen van 60 jaar

De Puttense moordzaak

De Puttense moordzaak
Blaauw J.A.
Fontein
2000
€ 11.95
11.95

Reconstructie van een dubieus moordonderzoek

De Raad van Commissarissen in de jaren tachtig

De Raad van Commissarissen in de jaren tachtig
Mulder M. - Slagter W.J.
Stenfert Kroese H.E.
1981
€ 8.45
8.45

De ramp van Heikamp

De ramp van Heikamp
Boer I.
Tjeenk Willink H.D. & Zoon
1929
€ 9.45
9.45

Voorwoord van M.W.F. Treub

De rechtbank en de stad

De rechtbank en de stad
Brandt Ton van der
Bas Lubberhuizen
2006
€ 18.55
18.55

Amsterdamse zaken

De Rechtspersoon

De Rechtspersoon
Asser C.
Tjeenk Willink W.E.J.
1991
€ 21.85
21.85

Vertegenwoordiging en Rechtspersoon.

De strafzaak tegen IJje Wijkstra

De strafzaak tegen IJje Wijkstra
Overdiep G.
Lykele Jansma

De vervuiler betaald

De vervuiler betaald
Vermeulen Walter
Jan van Arkel
1992
€ 13.45
13.45

Onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.

De Wet algemene bepalingen Millieuhygiëne

De Wet algemene bepalingen Millieuhygiëne
Diversen
Min. van Volksgezondheid
1979
€ 5.45
5.45

WABM

De zaak van....

De zaak van....
Koch Eric G.
van Holkema & Warendorf
€ 7.45
7.45

De zin der vergelding II

De zin der vergelding II
Polak Leo
Oorschot van G.A.
1947

Een Strafrechts-Philosophisch onderzoek.

Death in the Middle Ages

Death in the Middle Ages
Boase T.S.R.
Thames and Hudson
1972
€ 10.75
10.75

Mortality, Judgement and Remembrance. With 109 Illustrations

Decentralisatie, jurisprudentie

Decentralisatie, jurisprudentie
Schoonhoven M.J.M.
Open Universiteit
1988
€ 8.45
8.45

Decentralisatie, leerboek

Decentralisatie, leerboek
Tonnaer F.P.C.L.
Open Universiteit
1988
€ 9.45
9.45

Cursus

Die dag was memorabel...

Die dag was memorabel...
Vrijland C.W.D.
1992
€ 16.45
16.45

La Cour Imperiale en Het Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden (1810-1838). Grepen uit de histori...

Dierproeven

Dierproeven
Dijk D.H. van
BWM
1983
€ 5.45
5.45

Diplomatie en Internationaal Recht

Diplomatie en Internationaal Recht
Werners S.E.
Vaco
1990

Een Surinaamse Beschouwing.

Doorschuif-regelingen in de inkomstenbelasting

Doorschuif-regelingen in de inkomstenbelasting
Schröder I.L.J.M.
SDU
2002

Oftewel de overgang van de onderneming zonder heffing van inkomstenbelasting

Dossier Gelijke behandeling

Dossier Gelijke behandeling
Goudsmit H.Chr.J. - Wentholt K.
Samson
1994
€ 9.45
9.45

Juridische aspecten van gelijke behandeling rondom het arbeidsproces.

Drie typen van rechtsvinding

Drie typen van rechtsvinding
Wiarda G.J.
Tjeenk Willink W.E.J.
1980

Duitse strafrechts-pleging in Nederland

Duitse strafrechts-pleging in Nederland
Stroom Gerrold van der
Staatsuitgeverij
1982
€ 10.45
10.45

En het lot der veroordeelden

Duizend vragen over Nederlands Burgelijk Recht

Duizend vragen over Nederlands Burgelijk Recht
Völlmar H.F.A.
Tjeenk Willink
1949
€ 5.45
5.45

Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek

Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek
Kokkini-Iatridou D. ea.
Kluwer
1988
€ 18.55
18.55

Een methode voor het oplossen van casusposities

Een methode voor het oplossen van casusposities
Abas P. Broekers-Knol A.
Gouda Quint
1985
€ 12.95
12.95

Een juridisch practicum

Een moord in Batavia of het ritueel van de macht

Een moord in Batavia of het ritueel van de macht
Termorshuizen Gerard
Universiteit Leiden
2000
€ 9.45
9.45

Voordracht

Een profiel van het Nederlands gemeenterecht

Een profiel van het Nederlands gemeenterecht
Nauta H.
Vermande Zonen
1977
€ 10.45
10.45

Een schijn van verdraagzaamheid

Een schijn van verdraagzaamheid
Gijswijt-Hofstra Marijke
Hilversum Verloren
1989

Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden.

Een velijnen blad

Een velijnen blad
Verhoeven Cornelis
Ambo
1980

Essays over aandacht en achterdocht

Een Wet voor het Welzijn van Dieren

Een Wet voor het Welzijn van Dieren
Boon Dirk
NVBD
1985

Een wetsvoorstel met toelichtingen.

Eenzame opsluiting

Eenzame opsluiting
Ree Frank van Veldhoen Lex
Het Spectrum
1980
€ 11.95
11.95

Een aanklacht tegen de machtigen in politiek, wetenschap en maatschappij

Eigen huis, pas op!

Eigen huis, pas op!
Oosten de Boer P.F. van
Kluwer
1986
€ 7.45
7.45

Recht & Raad

Eigen woning en fiscus

Eigen woning en fiscus
Boskemper Mirjan ea.
Kluwer
2006